Jak sądowo ustalić ojcostwo - kto, gdzie i kiedy może złożyć pozew o ustalenie ojcostwa?
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Jesteś: Sądowe ustalenie ojcostwa > Jak sądowo ustalić ojcostwo?

Jak sądowo ustalić ojcostwo?

jak sądowo ustalić ojcostwo Jeśli chcesz ustalić ojcostwo w sądzie, musisz złożyć pozew o sądowe ustalenie ojcostwa i przedstawić dowody. Powinny one udowadniać, że ojciec prawny nie jest ojcem biologicznym dziecka. Musisz bowiem wiedzieć, że mężczyzna, który jest mężem matki, prawnie, zgodnie z zasadą o domniemaniu ojcostwa, staje się również ojcem dziecka – nawet jeśli w rzeczywistości nie jest z nim spokrewniony. Pamiętaj, że najpewniejszym dowodem dla sądu jest jednoznaczny wynik testu DNA.

Kto może złożyć pozew?

Tego typu pozew może zostać wniesiony przez matkę dziecka, mężczyznę, pełnoletnie dziecko albo prokuratora. Robi się to w momencie, gdy ojciec biologiczny nie chce bądź nie ma możliwości (np. wtedy, gdy nie ma zgody matki) dobrowolnie uznać swojego dziecka. Warto pamiętać, że dziecko nie może mieć innego ojca prawnego. Jeśli go ma, przed złożeniem pozwu o sądowe ustalenie ojcostwa konieczne jest obalenie domniemania ojcostwa.

Kiedy i gdzie wnieść pozew?

Matka oraz mężczyzna mają czas na wniesienie pozwu od urodzenia dziecka aż do ukończenia przez nie 18. roku życia. Dziecko może samodzielnie złożyć pozew wtedy, kiedy będzie pełnoletnie. Wcześniej w jego imieniu może zrobić to jego przedstawiciel ustawowy. Prokuratora nie obowiązują natomiast żadne terminy. Pozew składa się do Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego (tego, który jest właściwy miejscu zamieszkania).

Jak sądowo ustalić ojcostwo? Dowody dla sądu

Jeśli wnosisz pozew o sądowe ustalenie ojcostwa, musisz udowodnić swoje racje przed sądem. Masz więc obowiązek przedstawienia dowodów. Dla sądu najpewniejszy dowód to test DNA. Aby jego wynik mógł być dowodem rozstrzygającym, powinien być zrealizowany w specjalnej procedurze. Taki test genetyczny może zlecić sąd lub może być zlecony prywatnie. Rezultat badania DNA zawsze jednoznacznie wyklucza albo potwierdza ojcostwo. Inne możliwe dowody to np. zeznania świadków czy dokumenty.
Jakie są opłaty za sądowe ustalenie ojcostwa?

Jeśli pozew jest wniesiony zasadnie, sąd zwalnia osobę wnoszącą z kosztów sądowych. Za realizację testu DNA najczęściej płaci natomiast strona przegrana w sprawie. W rzadkich sytuacjach (np. gdy obie strony są w bardzo złej sytuacji materialnej lub gdy dziecko znajduje się w placówce opiekuńczej) koszty mogą zostać podzielone po połowie lub przeniesione na Skarb Państwa.


Zobacz też:

Jak sądowo ustalić ojcostwo?
Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Dowiedz się więcej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.