Jak można uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Jak można uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Jak można uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie można uzyskać wówczas, kiedy winą za rozpad pożycia małżeńskiego obarczony jest jeden z małżonków. Nie zawsze procedura jest prosta, szczególnie jeśli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia lub wzajemnie nie zgadzają się na taki rodzaj rozwodu. 

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie dowody trzeba przedstawić ?
Rozwód z orzeczeniem o winie – ile trwa?
Rozwód z orzeczeniem o winie – czy przegrana strona traci majątek ?
Jakie są koszty rozwodu z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie dowody trzeba przedstawić ?

Aby uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie należy przedstawić w sądzie dowody, które świadczą o rozpadzie małżeństwa z winy jednego z małżonków. Mogą to być zdjęcia, nagrania czy relacje świadków. Sąd w sposób indywidualny rozpatruje dostarczone dowody i na tej podstawie jest w stanie wydać wyrok. Warto pamiętać o tym, że strona oskarżona może się bronić i przedstawić swoje dowody.

Rozwód z orzeczeniem o winie – ile trwa?

Ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, ile będzie trwał rozwód z orzeczeniem o winie. Zazwyczaj wydanie wyroku trwa dłużej niż przy rozwodzie za porozumieniem stron. Z całą pewnością nie zakończy się już na pierwszej rozprawie – w najgorszym razie takie sprawy przeciągają się miesiącami, szczególnie jeśli małżonkowie wspólnie nie zgadzają się na takie zakończenie małżeństwa.

Rozwód z orzeczeniem o winie – czy przegrana strona traci majątek ?

Rozwód z orzeczeniem o winie nie uprawnia do nierównego podziału majątku. Prawo mówi jasno o tym, że majątek wspólnie wypracowany należy do małżonków po równo. Inna sytuacja może dotyczyć małżeństw, które rozpadają się z powodu alkoholizmu czy uzależnienia od hazardu jednej ze stron – wówczas sąd może wydać wyrok na niekorzyść strony winnej rozpadu małżeństwa, szczególnie jeśli istnieje ryzyko trwonienia przez nią majątku.

Jakie są koszty rozwodu z orzeczeniem o winie?

Koszty rozwodu są zawsze takie same i wynoszą 600 złotych – pokrywa je osoba wnosząca o rozwód. Jeśli wygra sprawę sądową to małżonek winny rozpadu małżeństwa ma zwrócić tę kwotę, a dodatkowo może zostać obciążony kosztami adwokata drugiego małżonka. Kiedy do rozwodu dochodzi bez orzekania o winie to koszty są rozkładane po równo.

Data publikacji: 14/12/2022

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium