Ile wynosi renta rodzinna 2021? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Prawo > Ile wynosi renta rodzinna 2021?

Ile wynosi renta rodzinna 2021?

Renta rodzinna może przysługiwać członkom rodziny osoby zmarłej. Jest to finansowa forma pomocy. Ubiegać mogą się o nią dzieci, rodzice czy małżonek osoby zmarłej. Na jej wysokość wpływ ma ilość uprawnionych do niej osób oraz wysokość świadczenia zmarłego (np. emerytury). Ale konkretnie ile wynosi renta rodzinna 2021? Czy można pobierać rentę i pracować? Wyjaśniamy!

Tego dowiesz się z artykułu:

Ile wynosi renta rodzinna 2021?

Renta rodzinna jest wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wypłacana jest jedna renta rodzinna, która jest dzielona na uprawnionych członków rodziny. Jej wysokość jest zależna od ilości osób, które są do niej uprawnione:

  • W przypadku 1 uprawnionej osoby wypłacane jest 85% świadczenia, które przysługiwałoby osobie zmarłej.
  • W przypadku 2 uprawnionych osób wypłacane jest 90% świadczenia, które przysługiwałoby osobie zmarłej.
  • W przypadku 3 uprawnionych osób wypłacane jest 95% świadczenia, które przysługiwałoby osobie zmarłej.

W 2021 roku najniższa renta rodzinna wynosi 1200 zł. Jednak planowo ma ona zostać podwyższona jeszcze do 1250 zł. W przypadku gdy świadczenie zmarłego wynosiło mniej niż kwota minimalna, to renta jest podwyższana do tej kwoty.

Czy można pracować, pobierając rentę rodzinną?

Jeśli osoba, której przyznana została renta rodzinna, podejmie się pracy zarobkowej, to renta może zostać zmniejszona, a w niektórych przypadkach nawet odebrana. Jest to zależne od wysokości zarobków osoby uprawnionej do renty.

Kwota wypłacanej renty rodzinnej nie ulega zmianie, jeśli dochód nie przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce. Jeśli zarobki są wyższe niż 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale niższe niż 130%, to rentę rodzinną pomniejsza się o wynagrodzenie miesięczne.

Z kolei w przypadku przekroczenia 130% średniego miesięcznego wynagrodzenia, renta rodzinna jest odbierana.

W przypadku emerytury również nie można pobierać renty rodzinnej. Osoba może jednak wybrać, czy będzie pobierać rentę rodzinną, czy świadczenie emerytalne.

Oceń
Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Data publikacji: 10/08/2021

Wpisany w:: Prawo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium