Czym jest renta rodzinna? Sprawdź >>> Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Prawo > Czym jest renta rodzinna?

Czym jest renta rodzinna?

Renta rodzinna jest świadczeniem, które mogą otrzymać bliscy osoby zmarłej. Jednak warunkiem jej otrzymania jest prawo zmarłego do emerytury lub renty. Przyznaje ją Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Czym jest renta rodzinna i kto może ją otrzymać? Sprawdź!

Tego dowiesz się z artykułu:

Kto może ubiegać się o rentę rodzinną?
Ile wynosi renta rodzinna?

Kto może ubiegać się o rentę rodzinną?

O rentę rodzinną mogą się ubiegać członkowie rodziny osoby zmarłej, której przysługiwało prawo do pobierania emerytury lub renty. Mogą się o nią ubiegać także bliscy zmarłego, który pobierał świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

O rentę ubiegać mogą się dzieci, wnuki, małżonek oraz rodzice zmarłej osoby. Mogą to zrobić także dzieci zmarłego, które nie ukończyły 16 roku życia lub 25, jeśli kontynuują naukę. Mogą o nią ubiegać się także wnuki, jeśli zmarły wychowywał je przez przynajmniej rok i nie ukończyły one 18 roku życia. W takim przypadku należy udowodnić, że rodzice dzieci nie żyją lub nie są w stanie ich utrzymywać.

Aby małżonek otrzymał rentę rodzinną, musi mieć skończone 50 lat lub być niezdolny do pracy. Może ją również pobierać małżonek, który utrzymuje niepełnoletnie dzieci lub wnuki uprawnione do renty rodzinnej. O rentę rodzinną mogą także ubiegać się rodzice zmarłego pod warunkiem, że byli przez niego utrzymywani oraz ukończyli 50 lat lub są niezdolni do pracy.

Ile wynosi renta rodzinna?

Członkom rodziny zmarłego przysługuje jedna renta rodzinna. Zostaje ona podzielona pomiędzy osoby, które mają do niej prawo.

Jej wysokość różni się w zależności od ilości osób do niej uprawnionych. Jeśli uprawniona jest do niej tylko jedna osoba, to przysługuje jej 85% świadczenia przysługującemu zmarłemu.

W przypadku dwóch osób uprawnionych jest to już 90% świadczenia. Z kolei w przypadku trzech uprawnionych jest to 95% świadczenia.

Świadczeniem przysługującym zmarłemu może być emerytura obliczona według obecnych lub zreformowanych zasad, emerytura pomostowa, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub renta z tytułu niezdolności do pracy.

Oceń
Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Data publikacji: 29/07/2021

Wpisany w:: Prawo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium