Czy warto składać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Czy warto składać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie?

Czy warto składać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie?

Jednym z trudniejszych do przeprowadzenia rozwodów jest ten z orzeczeniem o winie. Bardzo często żadna ze stron nie chce zostać obarczona winą za rozpad pożycia małżeńskiego. Wiążą się z tym faktem konsekwencje, które mają skutek nieodwracalny i mogą wpływać na wiele formalnych kwestii, finansowych, a także tych związanych z kontaktem z dziećmi. Takie rozprawy trwają.

Rozwód z orzeczeniem o winie – co można zyskać ?
Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie argumenty mogą świadczyć o winie jednej ze stron ?
Rozwód z orzeczeniem o winie – kto nie może być świadkiem w sprawie rozwodowej ?
Rozwód z orzeczeniem o winie – o co sąd pyta świadka ?

Rozwód z orzeczeniem o winie – co można zyskać?

Na pewno osoba zgłaszająca winę drugiego małżonka za rozpad małżeństwa może rościć sobie prawo do alimentów jeśli jej warunki życiowe po rozpadzie uległy pogorszeniu lub jeśli musi opiekować się nieletnim dzieckiem/dziećmi. Oprócz tego osoba winna decyzją sądu może przy podziale majątku otrzymać mniejszą część wspólnego majątku. Powody rozpadu małżeństwa są różne, ale jedną z mało popularnych zalet tego typu rozwodu jest wewnętrzna satysfakcja z przypisania winy drugiej osobie.

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie argumenty mogą świadczyć o winie jednej ze stron?

Najczęściej orzeka się o winie z powodu zdrady małżeńskiej – czy to powtarzającej się czy jednorazowej. Drugim argumentem świadczącym o winie jest alkoholizm lub przyjmowanie narkotyków, których konsekwencjami mogą być liczne wyroki o jazdę po pijanemu czy przemoc w rodzinie – czy to psychiczna, fizyczna lub finansowa. Kolejnym mocnym argumentem może być oziębłość emocjonalna czy negatywny stosunek do małżonka/i, które to również wpływają na jakość związku małżeńskiego

Rozwód z orzeczeniem o winie – kto nie może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

Zeznania świadków mają istotne znaczenie w sprawie rozwodowej, ale dziecko czy wnuk obu stron, który nie ukończył 17-tego roku życia.

Rozwód z orzeczeniem o winie – o co sąd pyta świadka?

Świadek w sądzie na pewno będzie pytany czy jest świadomy, że małżonkowie chcą się rozwieźć. Będzie też chciał dowiedzieć się, czy potwierdza powody rozwodu, np. przemoc w rodzinie czy zdradę jednego ze stron. Trzeba pamiętać, że świadek musi mówić prawdę, ponieważ za składanie fałszywych zeznań zostanie ukarany,.

Data publikacji: 13/02/2023, Data aktualizacji: 04/04/2023

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium