Co to jest zabezpieczenie alimentów? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Związek > Co to jest zabezpieczenie alimentów?

Co to jest zabezpieczenie alimentów?

Postępowanie sądowe odnośnie sprawy o alimenty może trwać nawet kilka miesięcy. Na szczęście można zabezpieczyć się finansowo zanim zapadnie jeszcze prawomocny wyrok sądu. Chcąc zapewnić dziecku na ten okres czasu potrzebne środki do utrzymania, zaleca się, żeby złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów.

Tego dowiesz się z artykułu:

Co to jest zabezpieczenie alimentów?

Co to jest zabezpieczenie alimentów i na czym ono dokładnie polega? To nic innego jak zobowiązanie pozwanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo danej sumy pieniężnej – zgodnie z treścią art. 753 Kodeksu postępowania cywilnego.

Zwykle dana strona płaci alimenty okresowo, w regularnych i powtarzających się terminach, jak np. do wyznaczonego dnia każdego miesiąca.

Zabezpieczenie alimentów jako zobowiązanie pozwanego do jednorazowej zapłaty określonej kwoty może wystąpić w wyjątkowych sytuacjach, jak np. wtedy, gdy uzasadnione będzie koniecznością opłacenia leczenia dziecka bądź przed planowanym wyjazdem strony za granicę.

Jak złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów?

W celu złożenia wniosku o zabezpieczenie alimentów należy to zrobić podczas zakładania sprawy sądowej bądź podczas już jej trwania. Ten wniosek można złożyć pisemnie albo ustnie do protokołu. Złożenie wniosku o zabezpieczenie alimentów jest bezpłatne (zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych), jednakże sąd w przeciągu tygodnia musi go rozpatrzyć.

Istotne jest to, aby we wniosku wskazać kwotę i sposób zapłaty świadczenia, np. w kwocie 1000 zł na konto bankowe matki niepełnoletniego dziecka. Należy pamiętać, że kwota świadczenia może równać się kwocie świadczeń alimentacyjnych, o które dana strona właśnie się stara. Trzeba liczyć się z tym, że sąd może również przyznać niższe świadczenie.

Jednym z ważniejszych elementów wniosku o zabezpieczenie alimentów jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Przykładowo można wskazać na wydatki na dziecko albo kwotę uzyskiwanych zarobków.

Rozprawę trzeba wyznaczyć w przypadku uchylenia albo ograniczenia wcześniej udzielonego zabezpieczenia. Zwykle postanowienie sąd wydaje na niejawnym posiedzeniu. W tym przypadku sąd doręcza dane postanowienie razem z uzasadnieniem. Kiedy postanowienie zostało jednak wydane na rozprawie, to uzasadnienie sporządza się na wniosek strony, który musi zostać złożony w ciągu 7 dni od momentu jego wydania.

Zażalenie na postanowienie o zabezpieczenie alimentów

Po rozpatrzeniu wniosku przez sąd, obie strony postępowania otrzymują odpis postanowienia z tytułu zabezpieczenia alimentów. Istotne jest również to, że osoba zobowiązana do wypłacania świadczenia ma pełne prawo do złożenia jeszcze zażalenia na postanowienie sądu. Zażalenie można złożyć w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia razem z uzasadnieniem.

Mimo wszystko nawet w takim przypadku nie jest wstrzymana wykonalność postanowienia. Należy pamiętać, iż egzekucja komornicza może zostać wszczęta po niewypłaceniu świadczeń uprawnionej osobie.

Oceń
Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Data publikacji: 09/06/2021

Wpisany w:: Związek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium