Zaprzeczenie ojcostwa - jak się z tym uporać? - Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Jesteś: Artykuły ekspertów > Zaprzeczenie ojcostwa – jak się z tym uporać?

Zaprzeczenie ojcostwa – jak się z tym uporać?

25.01.2009 Warszawa n/z Krzysztof Orszagh prawnik , prezes Stowarzyszenia Przeciwko Zbrodni im. Jolanty Brzozowskiej fot. Stefan Maszewski/REPORTER

Autor Artykułu

Kancelaria Prawna Krzysztof Orszagh

tel. 506 55 33 99
tel/fax. 022-6220556
kancelaria.prawna@orszagh.com

www.orszagh.com


Tematykę zaprzeczenia ojcostwa reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy (art. 62 i następne).
Polskie prawo przewiduje pewne uproszczenie prawne, nazywane domniemaniem. Według niego dzieci urodzone w czasie trwania małżeństwa oraz dzieci urodzone przed upływem 300 dni od orzeczenia między małżonkami rozwodu lub separacji uznaje się za dzieci pochodzące ze związku małżeńskiego. Co za tym idzie w akcie urodzenia a dziecka wpisuje się jako ojca dane męża matki.

Życie coraz częściej pokazuje, ze nie zawsze taki stan jest zgodny z rzeczywistością. W celu dostosowania sytuacji prawnej do rzeczywistości należy wystąpić do sądu z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa.

Warto pamiętać, że nie każdy ma prawo do wystąpienia z taką sprawa do sądu. Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wnieść:

1. matka, – w terminie 6 miesięcy od dnia urodzenia dziecka
2. mąż matki dziecka- w ciągu 6 miesięcy od dnia w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka,
3. dziecko – po dojściu do pełnoletniości, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy
4. prokurator

UWAGA !!! Nie jest uprawnionym do wytoczenia takiego powództwa biologiczny ojciec dziecka.

Mąż matki, wytaczając powództwo, powinien pozwać matkę i dziecko, a jeżeli matka nie żyje, tylko dziecko.

Matka powinna wytoczyć powództwo przeciwko mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje- przeciwko dziecku.

Dziecko natomiast powinno wytoczyć powództwo przeciwko matce i jej mężowi, a jeżeli matka nie żyje- przeciwko jej mężowi. Jeżeli mąż matki nie żyje, powództwo należy wnieść przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. W sprawach o zaprzeczenie ojcostwa małoletnie dziecko jest reprezentowane przez kuratora ustanowionego przez sąd opiekuńczy. O ustanowienie kuratora zwraca się do sadu opiekuńczego sad rozpoznaje sprawę o zaprzeczenie ojcostwa. Powód nie jest więc zobowiązany występować do sądu opiekuńczego o ustanowienie kuratora.

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa należy wnieść w terminie ustawowym który wynosi:

1.dla męża matki 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka,
2. dla matki 6 miesięcy od urodzenia dziecka,
3. dla dziecka 3 lata od osiągnięcia pełnoletniości.
Prokurator może wytoczyć powództwo w każdym czasie a więc także po upływie wymienionych terminów.

UWAGA !!! Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka.

Pozew należy wnieść do Sądu Rejonowego, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, właściwy miejscowo jest sąd według miejsca pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane według ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce. W sprawie o zaprzeczenie ojcostwa odpis pozwu doręcza się prokuratorowi, a zatem do pozwu należy dołączyć jego odpis także dla prokuratora.

Koszt wstępnej opłaty sądowej w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa wynosi 200 zł.

Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Data publikacji: 18/10/2015, Data aktualizacji: 08/12/2017

Wpisany w:: Artykuły ekspertów, Prawo, Zaprzeczenie ojcostwa

Tagi: ,