Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Artykuły ekspertów > Ustalenie a zaprzeczenie ojcostwa

Ustalenie a zaprzeczenie ojcostwa

marcin gruca - adwokat

Autor : Marcin Gruca
Adwokat

tel: 091 / 488 78 55
kom: 0 606 97 96 97
www.adwokatszczecin.pl
marcin.gruca@gmail.com


1.1. Ustalenie ojcostwa w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przewidziane są cztery sposoby ustalenia ojcostwa, inaczej można określić jako ustalenie pochodzenia dziecka.

  • ustalenie ex lege- czyli z mocy prawa na podstawie domniemania pochodzenia dziecka od męża matki, co reguluje art. 62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
  • uznanie przez mężczyznę dziecka, na rzecz którego nie działa domniemanie z art. 62. Ta kwestia jest uregulowana natomiast przez art. 72 -83 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
  • sądowe ustalenie ojcostwa, art. 84 i 85
  • a także legitimatio per subequens matrimonium.

Uznanie dziecka I sądowe ustalenie ojcostwa nie są możliwe do zastosowania, gdyż w grę wchodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki. Pozostałe sposoby ustalenia ojcostwa są możliwe wówczas, gdy domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki zostało w procesie o zaprzeczenie ojcostwa obalone. W przypadku podwójnego ustalenie ojcostwa, następuje konieczność usunięcia kolizji między rozbieżnościami. Generalnie można stwierdzić, że do skutki prawne należy łączyć z wcześniejszym sposobem ustalenia ojcostwa.

Pozew o ustalenie ojcostwa wnosi się do Sądu Rejonowego
, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, lub na zasadach ogólnych. Legitymację procesowa czynną do wniesienia powództwa o ustalenie ojcostwa posiada matka i dziecko, jednak matka nie może wystąpić z takim żądaniem, gdy dziecko dojdzie do pełnoletniości. Powództwo o ustalenie ojcostwa może wytoczyć także prokurator. Pozwanym w tym procesie jest domniemany ojciec, a gdy on nie żyje kurator wskazany przez Sąd Opiekuńczy. Pozew powinien spełniać warunki z art. 187 kpc, do reprezentowania strony konieczne jest pełnomocnictwo udzielone do prowadzenia danej sprawy, w sprawach o ustalenie ojcostwa pełnomocnikiem może być także przedstawiciel organu gmin, oraz organizacji społecznej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie.

Rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo stron, bo sąd może wydać wyrok zaoczny, w razie niestawiennictwa pozwanego na rozprawę. Sąd może zarządzić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Ustalenie ojcostwa przez Sąd następuje na podstawie przepisów art. 84 i 85 KRO i nie ulega przedawnieniu. Nie jest uregulowana kwestia ustalenia ojcostwa w stosunku do anonimowego dawcy nasienia, inaczej przedstawia się w sytuacji mężczyzny oznaczonego co do tożsamości.

1.2. Zaprzeczenie ojcostwa

Mężczyzna będący w związku małżeńskim nawet jeżeli nie mieszka z żoną, zawsze uważany jest za ojca dziecka. Działa w tym przypadku domniemanie prawne, że mąż matki jest ojcem dziecka. Jedynym sposobem obalenia domniemania jest przeprowadzenie postępowania sądowego w tej sprawie. Jeżeli dziecko urodzi się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Natomiast, gdy dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.

Czytaj dalej…

 

Oceń
Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Data publikacji: 18/10/2015, Data aktualizacji: 04/02/2021

Wpisany w:: Artykuły ekspertów, Prawo, Ustalenie ojcostwa, Zaprzeczenie ojcostwa

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium