Ustalenie ojcostwa - termin ma znaczenie? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Ustalenie ojcostwa – termin ma znaczenie?

Ustalenie ojcostwa – termin ma znaczenie?

W przypadku ustalenia ojcostwa termin może mieć znaczenie. Zasady ustalania, jak i zaprzeczania ojcostwa jasno precyzują  obowiązujące przepisy prawa. Jaki jest czas na jego wykonanie? Kto może się ubiegać o ustalenie ojcostwa? W jaki sposób można o nie wnioskować? 

Ustalenie ojcostwa termin – kiedy można uznać, że ojcem prawnym dziecka jest mąż matki?
Ustalenie ojcostwa termin – w jakich okolicznościach może nastąpić uznanie dziecka przez ojca?
Ustalenie ojcostwa termin – jaki jest czas do ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa?
Ustalenie ojcostwa termin – w jakich okolicznościach można zażądać sądowego ustalenia ojcostwa?

Ustalenie ojcostwa termin – kiedy można uznać, że ojcem prawnym dziecka jest mąż matki?

Jeśli chodzi o ustalenie ojcostwa termin został zapisany w art. 62 & 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Na jego podstawie uznaje się, że ojcem dziecka (pod względem prawnym) jest mąż matki dziecka pod pewnymi warunkami. Jakimi? Jeśli dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa albo zanim upłynęło 300 dni od jego unieważnienia lub ustania. To oznacza, że jeśli zostały spełnione wyżej wymienione warunki, a ojcem dziecka jest inny mężczyzna, to prawnie pozostaje nim mąż kobiety.

Ustalenie ojcostwa termin – w jakich okolicznościach może nastąpić uznanie dziecka przez ojca?

Jeśli chodzi o ustalenie ojcostwa termin, podobnie jak okoliczności określają przepisy prawa. Mężczyzna może uznać dziecko przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, składając tam oświadczenie. Matka jest zobowiązana potwierdzić jego oświadczenie przed upływem trzech miesięcy od jego złożenia.

Ustalenie ojcostwa termin – jaki jest czas do ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa?

Jeśli chodzi o ustalenie ojcostwa termin obowiązuje również na ustalenie jego bezskuteczności. Mężczyzna może złożyć oświadczenie do roku od momentu pozyskania informacji o tym, że dziecko nie jest jego. W przypadku uznania ojcostwa przed urodzeniem się dziecka, czas ten nie może rozpocząć się przed narodzinami dziecka.

Ustalenie ojcostwa termin – w jakich okolicznościach można zażądać sądowego ustalenia ojcostwa?

Wiadomo już, jak wygląda ustalenie ojcostwa i termin jego rozpoczęcia. Kto może się ubiegać o sądowe jego uznanie? Przede wszystkim matka dziecka, domniemany ojciec, dziecko po ukończeniu pełnoletności lub wcześniej osoba w jego imieniu (najczęściej matka dziecka).

Data publikacji: 13/03/2021, Data aktualizacji: 21/07/2022

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium