testDNA Laboratorium Sp. z o.o. – pewne badania DNA w certyfikowanym laboratorium Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Laboratorium genetyczne > testDNA – pewne badania DNA w certyfikowanym laboratorium

testDNA – pewne badania DNA w certyfikowanym laboratorium

testDNA jest liderem wśród prywatnych laboratoriów genetycznych świadczących usługi z zakresu ustalania ojcostwa i pokrewieństwa w Polsce. W trakcie ponad 15-letniej działalności laboratorium przeprowadziło analizy dla  przeszło 250 000 pacjentów. Posiada akredytację PCA (nr 1618) oraz liczne certyfikaty wydawane przez polskie i zagraniczne instytucje, które potwierdzają najwyższą jakość i wiarygodność przeprowadzonych analiz.

testdna logo

testDNA – badanie przeprowadzone w certyfikowanym, akredytowanym laboratorium

testD­NA pod­da­je się reg­u­larnym kon­trolom niezależnych ośrod­ków cer­ty­fiku­ją­cych, analizy wykonuje na próbkach ref­er­en­cyjnych sprowadzanych z zagrani­cy. Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce testDNA uzyskało 100% zgod­ność wyników bada­nia na ojcost­wo w pro­gramie biegłoś­ci Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTSposi­ada­ją­cym akredy­tację ISO/IEC 17043:2010 i orga­ni­zowanym przez amerykańskie sto­warzysze­nie pow­iązane z Nar­o­dowym Insty­tutem Stan­dard­ów i Tech­nologii (Nation­al Insti­tute of Stan­dard and Tech­nol­o­gy). Oprócz tego testDNA posiada takie prestiżowe certyfikaty jak: certyfikat GEDNAP 54,55; ISFG; NEQAS.

Badanie ojcostwa na największej liczbie markerów genetycznych

testDNA wykonuje wszystkie swoje badania na postawie aż 34 markerów DNA. Jest to największa liczba miejsc na DNA jaką analizuje się obecnie przy ustalaniu ojcostwa. Tylko taka pula markerów genetycznych pozwala, zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, potwierdzić ojcostwo na 99,9999% lub wykluczyć je ze 100% pewnością.

Najwyższej klasy odczynniki, badanie wykonywane 2 razy, gwarancja na próbki

testDNA pracuje na odczynnikach firmy PROMEGA. Są to najlepszej klasy odczynniki, posiadające wszystkie możliwe atesty i walidacje. Dzięki temu laboratorium może zagwarantować swoim pacjentom najwyższą jakość analizy.

W przypadku uzyskania wyniku wykluczającego ojcostwo, badanie wykonywane jest jeszcze raz z innej próbki. Laboratorium powtarza całą analizę, aby mieć pewność, że otrzymany wynik jest w pełni wiarygodny.

Jeśli próbka dostarczona przez pacjenta jest zbyt niskiej jakości, aby analiza mogła zakończyć się wydaniem wiarygodnego wyniku, laboratorium włącza do badania kolejną próbkę i analizuje ją bezpłatnie. Jest to możliwe dzięki temu, że w testDNA każda próbka objęta jest gwarancją.

testDNA to pewny test na ojcostwo z każdej próbki

testDNA izoluje materiał genetyczny do testu na ojcostwo z praktycznie każdej próbki. Do badania pacjent może przekazać pobrane samodzielnie przy pomocy specjalnego zestawu wymazy z policzka, włosy wyrwane z cebulkami, maszynkę do golenia, szczoteczkę do zębów, żutą przez kilka minut gumę do żucia, szklankę, kubek, kawałki nadgryzionego jedzenia (np. chrupka, ciastka) i wiele, wiele innych przedmiotów.

Łatwy dostęp do badania, pomoc konsultantów medycznych przez 7 dni w tygodniu

Osoby wykonujące badanie w testDNA na każdym jego etapie mogą skorzystać z pomocy wykwalifikowanych konsultantów medycznych. Rozmowa z konsultantem obywa się telefonicznie, mailowo lub na anonimowym czacie. Konsultanci testDNA są dostępni od poniedziałku do niedzieli od rana do późnych godzin wieczornych.

testDNA to nie tylko badania na ojcostwo i pokrewieństwo

Poza badaniami na ojcostwo i pokrewieństwo testDNA posiada również w swojej ofercie badania w kierunku:

  • nietolerancji pokarmowych – celiakia, nietolerancja laktozy;
  • hemochromatozy;
  • zespołu Gilberta;
  • badanie materiału poronnego – określenie płci, badanie płodu pod kątem choroby genetycznej jako przyczyny poronienia;
  • badania po poronieniu i dla par przygotowujących się do ciąży (trombofilia wrodzona, kariotyp, analiza określonych wariantów genu MTHFR);
  • badanie dla dzieci NOVA – badanie pod kątem 87 rzadkich wad wrodzonych + ocena wrażliwości na 32 leki;
  • nieinwazyjny genetyczny test prenatalny SANCO

Kontakt z testDNA

  • ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice

 

 

Artykuł sponsorowany 

5/5 - (2 głosów / głosy)
Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Data publikacji: 04/12/2018, Data aktualizacji: 23/09/2023

Wpisany w:: Laboratorium genetyczne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium