Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Sądowe ustalenie ojcostwa – kto może o nie wystąpić, ile trwa, jakie są jego koszty i kto je ponosi?

Sądowe ustalenie ojcostwa – kto może o nie wystąpić, ile trwa, jakie są jego koszty i kto je ponosi?

Istnieją dwa sposoby na udowodnienie ojcostwa. Ojciec dziecka może uznać ojcostwo lub można je ustalić. Uznanie ojcostwa wymaga złożenia w Urzędzie Stanu Cywilnego specjalnego dokumentu. Ustalenia ojcostwa często odbywa się za pośrednictwem sądu. Taka postać rzeczy budzi uzasadnione obawy o koszty sądowego ustalenia ojcostwa. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na niektóre z często pojawiających się w związku z tym pytań.

Jakie osoby są uprawnione do wystąpienia o sądowe ustalenie ojcostwa?
Sądowe ustalenie ojcostwa – ile to kosztuje?
Ile czasu trwa sądowe ustalenie ojcostwa?
Sądowe ustalenie ojcostwa – kto ponosi koszty ustalenia ojcostwa?

Jakie osoby są uprawnione do wystąpienia o sądowe ustalenie ojcostwa?

O sądowe ustalenie ojcostwa może ubiegać się matka dziecka, domniemany ojciec dziecka, osobiście dziecko oraz w wyjątkowych przypadkach – prokurator. Jednak matka lub domniemany ojciec nie mogą dochodzić o ustalenie ojcostwa, jeżeli dziecko osiągnęło pełnoletność. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, matka i domniemany ojciec mogą dochodzić ustalenia ojcostwa przed dniem, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

Sądowe ustalenie ojcostwa — ile to kosztuje?

Sądowe ustalenie ojcostwa to koszt wahający się w granicach ok. 2000 zł. Koszt ten wynika z konieczności zachowania pewnych procedur przy przeprowadzaniu badania i pobieraniu próbek. Ponadto sądowe ustalenie ojcostwa jest ważne tylko wraz ze specjalnym zaświadczeniem wydanym przez biegłego sądowego, co znacząco wpływa na koszt badania.

Ile czasu trwa sądowe ustalenie ojcostwa?

Czas, jaki jest potrzebny do sądowego ustalenia ojcostwa, uzależniony jest od wielu czynników. Z tego powodu bardzo trudno podać dokładny przedział czasowy, w jaki sąd ustali ojcostwo. Czas oczekiwania na wyniki badań DNA nie jest długi. Na długi czas oczekiwania na sądowe ustalenie ojcostwa wpływ mają inne czynniki np. to, czy powodowie składają dodatkowe pozwy lub po prostu liczba spraw, które ma do rozpatrzenia sąd.

Sądowe ustalenie ojcostwa — kto ponosi koszty ustalenia ojcostwa?

Koszty za sądowe ustalenie ojcostwa ponosi powód lub strona przegrana. Jednak w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy to sąd zleci przeprowadzenie testu DNA lub gdy strony nie mogą ponieść kosztów ze względu na sytuację finansową, kosztami sądowego ustalenia ojcostwa można obciążyć Skarb Państwa.

Data publikacji: 12/10/2022, Data aktualizacji: 17/11/2022

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium