Sądowe ustalenie ojcostwa – jaka jest jego charakterystyka, koszty oraz procedura? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Sądowe ustalenie ojcostwa – jaka jest jego charakterystyka, koszty oraz procedura?

Sądowe ustalenie ojcostwa – jaka jest jego charakterystyka, koszty oraz procedura?

Sądowe ustalenie ojcostwa jest jednym ze sposobów na ustalenie, kto jest ojcem danego dziecka. W praktyce stosuje się je wtedy, kiedy brak jest konsensusu między rodzicami i tym samym nie doszło do uznania ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Ile trwa sądowe ustalenie ojcostwa?
Na kim spoczywa obowiązek pokrycia kosztów sądowego ustalenie ojcostwa?
Jak sądowe ustalenie ojcostwa ma się do unieważnienia małżeństwa?
Kto może zażądać sądowego ustalenia ojcostwa?

Ile trwa sądowe ustalenie ojcostwa?

Precyzyjne określenie, ile może trwać sądowe ustalenie ojcostwa, nie jest rzeczą prostą. Czas, jaki może to zająć, zależny jest od wielu czynników. Podstawowym jest to, czy obok samego ustalenia ojcostwa przez sąd, powód wnosi także dodatkowe roszczenia lub podejmuje inne czynności procesowe. Innym czynnikiem, bardziej prozaicznym, który wpływa na wydłużenie tego czasu, jest obłożenie sądu, czyli to, jak dużo spraw sąd ma do rozpatrzenia. Z tych też względów wskazanie, ile dokładnie trwa sądowe ustalenie ojcostwa, jest znacząco utrudnione, gdyż obwarowane jest wieloma zmiennymi.

Na kim spoczywa obowiązek pokrycia kosztów sądowego ustalenia ojcostwa?

Koszty związane z sądowym ustaleniem ojcostwa ponosi, podobnie jak to jest w innych sprawach sądowych, strona, która wysuwa roszczenie bądź strona przegrana. Zdarza się jednak, że w pewnych nadzwyczajnych okolicznościach, np. kiedy to sąd zleci przeprowadzenie badania DNA, bądź, kiedy sytuacja finansowa nie pozwala stronie na pokrycie tych kosztów, kosztami za sądowe ustalenie ojcostwa zostaje obciążony Skarb Państwa.

Jak sądowe ustalenie ojcostwa ma się do unieważnienia małżeństwa? 

Unieważnienie małżeństwa, czyli sądowe zniesienie związku małżeńskiego, ma znaczenie także podczas sądowego ustalania ojcostwa. Art. 62 k.r.o. wprowadza niezwykle ważne dla tej kwestii domniemanie, iż ojcem dziecka jest osoba, która była w związku małżeńskim z matką dziecka, pod warunkiem, że dziecko to urodziło się w czasie trwania małżeństwa, bądź 300 dni po jego ustaniu lub unieważnieniu. Tak więc, wbrew pozorom, sądowe ustalenie ojcostwa może nastąpić zarówno w czasie trwania małżeństwa, jak i po jego unieważnieniu.

Kto może żądać sądowego ustalenia ojcostwa?

Sądowego ustalenia ojcostwa mogą żądać następujące osoby:
→ Matka dziecka
→ Dziecko
→ Domniemany ojciec dziecka
→ W wyjątkowych sytuacjach także prokurator

Trzeba jednak mieć na uwadze pewne ograniczenia wynikające z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Chodzi tu przede wszystkim o jedno, zawarte w art. 84 §2, który stanowi, iż sądowego ustalenia ojcostwa nie mogą dochodzić matka ani domniemany ojciec, kiedy dziecko osiągnie pełnoletniość. W przypadku, gdyby dziecko zmarło przed dniem uzyskania przez nie pełnoletniości, matka oraz domniemany ojciec mogą wystąpić z wnioskiem o ustalenie ojcostwa do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletniość. Po bezskutecznym upływie tego terminu-roszczenie wygasa.

Data publikacji: 28/07/2022, Data aktualizacji: 12/08/2022

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium