Sądowe ustalenie ojcostwa - jak wygląda procedura? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Sądowe ustalenie ojcostwa – jak wygląda procedura?

Sądowe ustalenie ojcostwa – jak wygląda procedura?

Sądowe ustalenie ojcostwa jest sposobem na rozwiązanie sporu pomiędzy matką i domniemanym ojcem. Może on dotyczyć kwestii opieki nad dzieckiem, płacenia alimentów czy spraw majątkowych. Jedynie sądowo zlecone badanie DNA jest uznawane za wiarygodny dowód w sprawie – mocy dowodowej nie ma wynik badania wykonany w celach prywatnych.

Sądowe badanie na ustalenie ojcostwa a prywatne
Czy w sądowym ustaleniu ojcostwa potrzebna jest zgoda na pobranie DNA dziecka od prawnych opiekunów?
Czy w sądowym ustaleniu ojcostwa wymagana jest obecność świadków?
Czy w sądowym ustaleniu ojcostwa konieczny jest udział matki?

Sądowe badanie na ustalenie ojcostwa a prywatne

Sądowe ustalenie ojcostwa różni się od badania prywatnego jedynie procedurą pobrania próbek czy opracowaniem wyniku przez specjalistę. W celu wykluczenia możliwości oszustwa, próbka do badania sądowego musi być pobrana przez personel medyczny. Wykonując badania prywatne nie ma pewności, do kogo tak naprawdę należą dostarczone próbki i z tego też powodu sąd nie uzna wyniku za dowód w sprawie.

Czy w sądowym ustaleniu ojcostwa potrzebna jest zgoda na pobranie DNA dziecka od prawnych opiekunów?

Sądowe ustalenie ojcostwa wymaga zgody na badanie ze strony obojga rodziców lub prawnych opiekunów. Tak naprawdę nie da się jednak zmusić żadnej ze stron do wykonania badania. Wówczas jednak sąd nieprzychylnie odnosi się do osoby odmawiającej zgłoszenia się na badania na ojcostwo – wyrok najczęściej zapada na jej niekorzyść, dodatkowo taka osoba może zostać obciążona kosztami sądowymi.

Czy w sądowym ustaleniu ojcostwa wymagana jest obecność świadków?

Sądowe ustalenie ojcostwa nie wymaga świadków, próbka musi zostać pobrana w wyspecjalizowanym laboratorium genetycznym, gdzie za prawidłowe pobranie próbek odpowiada personel. Nie ma możliwości, by próbki zostały dostarczone do laboratorium przez osoby badane, ponieważ wówczas nie dałoby się wykluczyć oszustwa.

Czy w sądowym ustaleniu ojcostwa konieczny jest udział matki?

Udział matki nie jest konieczny w sądowym ustaleniu ojcostwa, jednak matka musi wyrazić zgodę na badanie niepełnoletniego dziecka. Wystarczy oświadczenie ustne lub pisemne, jednak nie musi ona pełnić charakter świadka na sali pobrań. Udział matki jest konieczny wówczas, kiedy pochodzącą od niej próbkę należy włączyć do badania DNA.

Data publikacji: 26/10/2021, Data aktualizacji: 18/11/2021

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium