Rozwód z orzeczeniem o winie - co zmienia rozwód z orzeczeniem o winie? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Rozwód z orzeczeniem o winie – co zmienia rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie – co zmienia rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód jest niewątpliwie bardzo przykrym wydarzeniem w naszym życiu. Targają nami bardzo negatywne emocje podczas tego procesu. Jednak co w przypadku kiedy jest to rozwód z orzeczeniem o winie? Warto zagłębić się w temat, upewnić i poznać swoje prawa. 

Co zmienia rozwód z orzeczeniem o winie ?
Rozwód z orzeczeniem o winie – co sąd będzie brał pod uwagę ustalając wysokość alimentów?
Rozwód z orzeczeniem o winie – kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny ?
Czy przy rozwodzie z orzeczeniem o winie potrzebni są świadkowie ?

Co zmienia rozwód z orzeczeniem o winie?

Przede wszystkim należy mieć świadomość, że małżonek uznany za niewinnego ma możliwość dochodzenia alimentów, nawet w sytuacji, kiedy druga strona jest niewypłacalna. Kolejną sprawą jest nierówny podział majątku. Oczywiście nie zawsze Sąd przychyli się do takiego podziału, jednakże istnieje taka szansa. W przypadku nierównego podziału majątku musi wystąpić konkretny argument za tym, że jeden z małżonków lekkomyślnie postępuje z majątkiem, lub uchyla się od pracy. W przypadku zdrady nie jest to pewne – czy nierówny podział wystąpi. Ważną zaletą rozwodu z orzeczeniem o winie jest wewnętrzna satysfakcja pokrzywdzonej osoby. Niewątpliwie wadą rozwodu z orzeczeniem o winie jest bardzo długi proces sądowy, wysokie koszta, a także brak intymności.

Rozwód z orzeczeniem o winie – co sąd będzie brał pod uwagę ustalając wysokość alimentów?

Sąd ustalając wysokość alimentów będzie brać przede wszystkim pod uwagę jak rozwód wpłynie na sytuację materialną osoby pokrzywdzonej – czy istotnie pogorszy ową sytuację materialną? Wysokość alimentów zależy przede wszystkim od zarobków, jeżeli jeden z małżonków zarabia wyraźnie dużo więcej od drugiego. W rozwodzie z orzekaniem o winie wystarczy, że Twoja stopa życiowa istotnie się pogorszy w stosunku do tego, co było podczas okresu małżeństwa.

Rozwód z orzeczeniem o winie – kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny wygasa z upływem 5 lat od prawomocnego orzeczenia o rozpadzie małżeństwa. Natomiast można przedłużyć obowiązek alimentacyjny w przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności przed upływem 5 lat! Orzekając o przedłużeniu owych 5 lat, Sąd ustala datę końcową, o ile taka zostanie zasądzona, np. dzieci osiągają pełnoletniość. Małżonkowie rozchodzący się polubownie mogą ustalić między sobą, że będą się wspierać finansowo dożywotnio przez wzgląd na swój wkład, który wnieśli do małżeństwa, gdy ono jeszcze trwało.

Czy przy rozwodzie z orzeczeniem o winie potrzebni są świadkowie?

Nie ma takiego obowiązku. Natomiast warto pamiętać, że jeśli domagamy się rozwodu z orzeczeniem o winie należy mieć niezbite dowody. Jeśli nie mamy twardych argumentów potwierdzających nasze zeznania (np. nagrania, obdukcje, zarejestrowane rozmowy na komunikatorach itd.), to mogą być potrzebni świadkowie. Jeśli otrzymuje się wniosek o rozwód z naszej winy, to także należy się zastanowić, czy jest ktoś z naszego bliskiego otoczenia, kto mógłby zeznawać na naszą korzyść.

Data publikacji: 19/01/2023

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium