Prawne uznanie i zaprzeczenie ojcostwa - Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Prawne uznanie i zaprzeczenie ojcostwa

Prawne uznanie i zaprzeczenie ojcostwa

Badanie na ojcostwo jest niezwykle ważną kwestią zarówno w życiu mężczyzny, jak i dziecka. Potwierdzenie i uznanie ojcostwa, wiąże się z szeregiem przywilejów oraz obowiązków. Warto wiedzieć, czym tak naprawdę jest uznanie ojcostwa po jego potwierdzeniu.

Co to jest uznanie ojcostwa?

Uznanie ojcostwa jest prawnym potwierdzeniem rodzicielstwa. Po jego uznaniu, ojciec przyjmuje prawa rodzicielskie. Kwestie związane z uznaniem ojcostwa reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie z nim cały proces polega na tym, że ojciec oświadcza ojcostwo przed uprawnionym do tego organem, a matka ojcostwo to potwierdza. Organem uprawnionym do przyjęcia oświadczenia jest sąd opiekuńczy, kierownik urzędu stanu cywilnego a także polski konsul w przypadku pobytu poza granicami Polski.

Kiedy się stosuje uznanie ojcostwa?

Ojcostwo uznawane jest automatycznie, jeżeli ojcem dziecka jest mąż kobiety. Jeżeli jednak rodzice dziecka nie są w związku małżeńskim albo dziecko przyszło na świat w określonym czasie po separacji lub rozwodzie, konieczne jest potwierdzenie lub zaprzeczenie ojcostwa.

Jakie skutki wywołuje uznanie ojcostwa?

Uznanie ojcostwa wywołuje cały szereg skutków prawnych. Wiąże się przede wszystkim z prawem do dziedziczenia, czy obowiązkiem alimentacyjnym. Po uznaniu ojcostwa możliwa jest także zmiana nazwiska dziecka. Jeżeli ojciec uzna ojcostwo, a matka je potwierdzi, mężczyzna stanie się pełnoprawnym rodzicem zgodnie z obowiązującym prawem.

Kiedy może nastąpić unieważnienie uznania ojcostwa?

Unieważnienie, inaczej zaprzeczenie ojcostwa,także regulowane jest przez Kodeksu rodzinny i opiekuńczy. Ma ono miejsce wtedy, gdy ojciec dziecka w świetle prawa, w rzeczywistości nim nie jest. Osobami uprawnionymi do wystąpienia o zaprzeczenie ojcostwa jest ojciec, matka oraz pełnoletnie dziecko (jednak do 21 roku życia). Zaprzeczenie ojcostwa ma miejsce w trakcie rozprawy sądowej, obywającej się w wydziale rodzinnym sądu rejonowego. Konieczne jest udowodnienie, że prawny ojciec dziecka, nie jest ojcem biologicznym. Niezbędne jest przedstawienie dowodów, na przykład zeznań świadków czy badań DNA.

Data publikacji: 17/06/2019, Data aktualizacji: 04/02/2021

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium