Badanie DNA - czy jest pełnowartościowym dowodem dla sądu? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Badania DNA > Jaką wartość dla sądu ma badanie DNA?

Jaką wartość dla sądu ma badanie DNA?

badanie dna dla sadu

Pewność jaką daje badanie DNA powoduje, że sądy traktują jego wynik jako pełnowartościowy dowód w sprawach, np. o przyznanie alimentów albo podział majątku. Wynik badania ma pełną wartość dowodową, jeśli próbki, które posłużyły do badania zostały pobrane zgodnie z formalną procedurą. Rezultat testu prywatnego jest tylko dowodem wstępnym, choć w uzasadnionych przypadkach też może stanowić podstawę do wydania wyroku.

Badanie DNA na ojcostwo dla sądu – zawsze z formalną procedurą przy pobieraniu próbek

To właśnie dzięki temu, że sądowe Badanie DNA na ojcostwo odbywa się zgodnie z określoną procedurą, jego wynik ma pełną moc dowodową. Procedura ta obejmuje kilka elementów. Jednym z nich jest konieczność uczestnictwa matki w badaniu. W sądowym teście na ojcostwo jednocześnie z ojcostwem określa się bowiem również macierzyństwo kobiety. Po co? Sąd musi mieć pewność, że rzeczywiście jest ona matką dziecka i że nie zostało ono np. podmienione w szpitalu zaraz po urodzeniu.

Procedura ta określa również miejsce pobrania – wszystkie próbki obowiązkowo muszą zostać pozyskane  w placówce medycznej w obecności świadków. Osoba pobierająca materiał DNA musi posiadać stosowne uprawnienia, które nadaje jej biegły sądowy. Między innymi właśnie tym sądowe badanie DNA na ojcostwo różni się od badania prywatnego, do którego próbki klient może pobrać samodzielnie w domu. W prywatnym teście na ojcostwo obecność matki nie jest też wymagana.

Wszystkie osoby uczestniczące w badaniu muszą również potwierdzić swoją tożsamość okazując  dowód osobisty lub paszport. W przypadku dziecka takim dokumentem jest zwykle skrócony odpis aktu urodzenia. Potwierdzenie tożsamości badanych jest konieczne, ponieważ sąd musi mieć pewność, że próbki zostały pobrane od tych osób, które faktycznie powinny uczestniczyć w teście. Z pobrania spisywany jest też specjalny raport (protokół). Ekspert ds. ustalania ojcostwa i pokrewieństwa pełniący funkcję biegłego sądowego wystawia też swoją opinię, która zostaje potem dołączona do wyniku.

Sądowe badanie DNA na ojcostwo można zlecić prywatnie, czyli bez skierowania z sądu, dzięki czemu klient może zaoszczędzić sporo czasu.

A jaką wartość dla sądu ma prywatne badanie DNA

Prywatny test na ojcostwo jest tak samo pewny jak test sądowy, chociaż nie towarzyszy mu formalna procedura pobierania próbek. Klient może przygotować je w warunkach domowych, bez konieczności udawania się do placówki. Prywatne badanie DNA na ojcostwo nie wymaga też obecności matki i weryfikacji tożsamości osób, od których pobierany jest materiał. Brak wymogów formalnych nie oznacza jednak, że sąd nie respektuje wyników takich testów na ojcostwo. Stanowią one najczęściej wstępny dowód w postępowaniu sądowym. Mało tego, w niektórych przypadkach, za zgodą obu stron, wynik testu prywatnego może być podstawą do wydania wyroku.

Oceń
Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Data publikacji: 31/10/2016, Data aktualizacji: 04/02/2021

Wpisany w:: Badania DNA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium