Jak złożyć pozew o rozwód? Sprawdź >>> Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Prawo > Jak złożyć pozew o rozwód? Sprawdź >>>

Jak złożyć pozew o rozwód? Sprawdź >>>

Podejmując decyzję o rozwodzie, musimy być pewni, że w naszym małżeństwie rozkład pożycia ma charakter trwały i zupełny. Następnym koniecznym krokiem jest napisanie i złożenie pozwu rozwodowego. Co powinniśmy wiedzieć, aby zrobić to dobrze? Jak złożyć pozew o rozwód?

Tego dowiesz się z artykułu:
• Jak złożyć pozew o rozwód?
• Co powinien zawierać pozew rozwodowy?
• Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Jak złożyć pozew o rozwód?

W polskim prawie warunkiem do starania się o rozwód jest trwały i zupełny rozkład pożycia pomiędzy małżonkami, czyli ustanie więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Każde z małżonków może złożyć pozew rozwodowy, który będzie rozstrzygany przed sądem.

Przystępując do pisania pozwu, powód (osoba składająca pozew rozwodowy) musi określić, czy decyduje się na rozwód z orzekaniem o winie pozwanego (osoby, z którą chce się rozwieść) czy bez orzekania o winie żadnej ze stron.

Co powinien zawierać pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy musi być sporządzony w formie pisemnej i zawierać następujące punkty:

• Datę złożenia oraz adres właściwego sądu (Sąd Okręgowy odpowiadający ostatniemu miejscu wspólnego zamieszkania małżonków lub miejscu zamieszkania powództwa);
• Dane powoda/powódki oraz pozwanego/pozwanej (imię, adres, pesel);
• Tytuł (pozew o rozwód z orzekaniem lub bez orzekania o winie);
• Żądania (wskazanie winnego, postanowienia dotyczące wspólnej nieruchomości, zrezygnowanie z postępowania mediacyjnego, itp.);
• Uzasadnienie wniosku (przyczyny rozpadu, dowody);
• Wskazanie świadków (w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie);
• Podanie wysokości alimentów i warunków kontaktu z dziećmi (w przypadku posiadania niepełnoletnich dzieci);
• Warunki podziału majątku (jeśli dochodzi do niego z powodu rozwodu);
• Dodatkowo można wskazać, która ze stron ma pokryć koszty procesu sądowego;
• Podpis powoda/powódki lub pełnomocnika.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy musi zostać złożony w wydziale rodzinnym lub cywilnym odpowiedniego Sądu Okręgowego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Warunkiem koniecznym jest wniesienie opłaty skarbowej – 600 złotych (w przypadku bardzo złej sytuacji finansowej można ubiegać się o zwolnienie z opłaty).

Do pozwu rozwodowego należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, skrócony odpis aktu małżeństwa oraz urodzenia dzieci (niepełnoletnich) i zaświadczenie o zarobkach.

Oceń
Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Data publikacji: 07/07/2021

Wpisany w:: Prawo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium