Czy pewność ma cenę? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Czy pewność ma cenę?

Czy pewność ma cenę?

Test na ojcostwo to badanie genetyczne, określające pokrewieństwo między dzieckiem a ojcem. Jest wykonywany przez mężczyzn w celu powiedzenia, bycia biologicznym ojcem dziecka, które wychowują lub na które płacą alimenty. Jest to najpewniejszy ze sposobów na potwierdzenie lub wykluczenie ojcostwa. Dowiedz się, jaki jest koszt takich badań.

Czy koszt testu na ojcostwo jest duży, Czy koszt testu na ojcostwo wszędzie jest taki sam, Od czego zależy koszt testu na ojcostwo, Co może podnieść koszt testu na ojcostwo

Czy koszt testu na ojcostwo jest duży?
Czy koszt testu na ojcostwo wszędzie jest taki sam?
Od czego zależy koszt testu na ojcostwo?
Co może podnieść koszt testu na ojcostwo?

Czy koszt testu na ojcostwo jest duży?

Test na ojcostwo koszt to hasło, o które często pytają panowie na grupach dyskusyjnych. Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. W Polsce koszt takich badań mieści się w przedziale od 600 zł do 2 000 zł. Ceny badań na ojcostwo uzależnione są od wielu czynników. Tak więc, koszt w porównaniu do alimentów, które mogą być płacone bezpodstawnie przez 18 lat, na dziecko jest niewielki.

Czy koszt testu na ojcostwo wszędzie jest taki sam?

Koszt badania na ojcostwo różni się w zależności od placówki w której wykonywane są testy. Wpływ na cenę ma odpowiedzialność i doświadczenie specjalistów pracujących w danym laboratorium. Jego certyfikaty i akredytacje. Bezpośredni wpływ na cenę mają rodzaje używanych odczynników. Laboratoria oferujące usługę w niskich cenach często nie posiadają akredytacji, a wyniki uzyskane przez nie nie są zawsze wiarygodne. Często wymagają dodatkowych opłat, taki jak koszt przesłania próbek kurierem, czy analiza wyniku.

Od czego zależy koszt testu na ojcostwo?

Koszt testów na ojcostwo jest uzależniony między innymi od jakości odczynników. Ilość badanych markerów DNA, a także to czy laboratorium przestrzega normy ISO również ma swoje odzwierciedlenie w cenie badania DNA. Wszystko to ma wpływ na poprawność wyniku badania. Niektóre laboratoria wykonują badanie 2-krotnie w celu 100% pewności – to również podnosi koszt.

Co może podnieść koszt testu na ojcostwo?

Koszt badania ojcostwa może zostać podwyższony w przypadku zbadania drugiej próbki, zabieg ten przeprowadza się w sytuacji, gdy pierwsza próbka nie dała wystarczającej, jednoznacznej odpowiedzi. Niestandardowe prośby klientów, na przykład co do czasu oczekiwania na wynik testu na ojcostwo również generują zwiększone koszty. Część istniejących na rynku laboratorium ma dodatkowe opłaty za poszerzenie oferty o układy niekodujące.

Data publikacji: 15/01/2020, Data aktualizacji: 16/09/2020

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium