Klauzula informacyjna pewnytato.pl Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

1) Stowarzyszenie Edukacji Medycznej „ASKLEPIOS” z siedzibą w Katowicach, ul. 1 Maja 9 lok. 8 (kod pocztowy: 40-224) zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000645298, NIP 9542771170 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iodo@asklepios.org.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

3) Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

a) w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w trakcie komunikacji podałeś nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Stowarzyszenia Edukacji Medycznej „ASKLEPIOS” (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym m.in. o komunikacji z nami) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;

c) w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia Edukacji Medycznej „ASKLEPIOS” (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;

d) w celu kierowania do Ciebie przez Stowarzyszenie Edukacji Medycznej „ASKLEPIOS” treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Stowarzyszenia Edukacji Medycznej „ASKLEPIOS” (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie wiadomości e-mail oraz drogą SMS/MMS, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną.

e) w celach realizacji współpracy medialnej w związku z realizacją umowy lub w celu utrzymania właściwej relacji biznesowej. Podstawą do przetwarzania danych jest wykonanie umowy lub prowadzenie działań zmierzających do jej zawarcia, a także nasz prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

5. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych jw. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.Twoje dane osobowe wynikające z korzystania z serwisu będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z procesem korzystania z serwisu, czyli przez 5 lat, chyba że inny okres przetwarzania warunkują obowiązujące przepisy prawa.

7. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające, np. firmy prawnicze, informatyczne, księgowe.

8. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Data publikacji: 06/05/2020, Data aktualizacji: 16/09/2020

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium