Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Najnowsze artykuły portalu:
Doctor hands in medical gloves with clinical dna chemistry samples near equipment for medical tests

Wynosząca nawet 1500 zł różnica w cenie testów na ojcostwo wynika nie tylko z marży danej firmy, ale też z pro­ce­dur bez­pieczeństwa takich jak pod­wójna kon­trola próbki. Szuka­jąc tańszych ofert…
Więcej…

Skomentuj

Depositphotos_10836453_original

Rozwód z założe­nia kończy pewien etap i pozwala na ułoże­nie sobie życia na nowo. Jeśli jed­nak dziecko urodzi się wcześniej niż 300 dni po roz­wodzie, automaty­cznie zostanie uznane za dziecko…
Więcej…

Skomentuj

Daddy with little girl having fun together

Tylko w ten week­end (11–13 grud­nia 2015r.) badanie ojcostwa wykonasz 60 zł taniej. Wystar­czy zadz­wonić pod numer 534 942 008 lub wypełnić for­mu­larz na stronie www.centrumdna.pl i podać kod pro­mo­cyjny: CD02. Pro­mocja trwa…
Więcej…

Skomentuj

Chcesz podzielić się z nami swoją his­torią? Chci­ałbyś, abyśmy opub­likowali ją na łamach por­talu pewnytato.pl? Napisz do nas!

Zapraszamy też do akty­wnego komen­towa­nia naszych artykułów.