Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Najnowsze artykuły portalu:
Depositphotos_10838605_original

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony wwww.geneticus.pl, która ofer­uje tanie testy na ustal­e­nie ojcostwa. Firma sku­pia się przede wszys­tkim na wysyłkowym bada­niu na ojcostwo ofer­u­jąc naj­tańszy test na rynku. Badanie dla…
Więcej…

Skomentuj

Therapy conversation with the psychologist

W trak­cie postępowa­nia sądowego o ustal­e­nie ojcostwa Sąd może wydać nakaz wyko­na­nia badań DNA. Dom­nie­many ojciec nie musi się jed­nak na nie zgadzać – prawo zakłada, że zmusze­nie go do…
Więcej…

Skomentuj

Doctor hands in medical gloves with clinical dna chemistry samples near equipment for medical tests

Wynosząca nawet 1500 zł różnica w cenie testów na ojcostwo wynika nie tylko z marży danej firmy, ale też z pro­ce­dur bez­pieczeństwa takich jak pod­wójna kon­trola próbki. Szuka­jąc tańszych ofert…
Więcej…

Skomentuj

Chcesz podzielić się z nami swoją his­torią? Chci­ałbyś, abyśmy opub­likowali ją na łamach por­talu pewnytato.pl? Napisz do nas!

Zapraszamy też do akty­wnego komen­towa­nia naszych artykułów.