Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Najnowsze artykuły portalu:
test ojcostwa

Test ojcost­wa to najpewniejsza meto­da sprawdzenia, czy badany mężczyz­na jest ojcem badane­go dziecka. Moż­na wykon­ać go jeszcze w ciąży lub po nar­o­dz­i­nach, za każdym razem mając gwarancję jed­noz­naczne­go wyniku. Do…
Więcej…

Kwiecień 19th, 2017

Wpisany w:: Testy na ojcostwo

Tagi:

Skomentuj

Badanie DNA na ojcostwo

Badanie DNA na ojcost­wo gwaran­tu­je Ci pewne wyk­lucze­nie albo potwierdze­nie ojcost­wa, dzięki czemu możesz zyskać spokój na całe życie. Decy­du­jąc się na badanie DNA na ojcost­wo możesz wybrać test w…
Więcej…

Kwiecień 18th, 2017

Wpisany w:: Badania DNA

Tagi:

Skomentuj

na czym polega ustalenie ojcostwa

Pol­skie pra­wo dopuszcza ustal­e­nie ojcost­wa trze­ma sposobami: wyko­rzys­tu­je się dom­nie­manie ojcost­wa, sądowe ustal­e­nie ojcost­wa lub uznanie dziecka. Jeśli masz jakiekol­wiek wąt­pli­woś­ci co do tego, czy to Ty jesteś ojcem, jed­noz­naczny…
Więcej…

Kwiecień 10th, 2017

Wpisany w:: Uncategorized

Tagi: ,

Skomentuj

 

 

REKLAMA

W por­talu pewnytato.pl zna­jdziesz infor­ma­c­je i porady o ustal­e­niu ojcost­wa. Treś­ci tworzymy we współpra­cy z prawnikami, psy­chologami oraz eksper­tami badań DNA. Zaprasza­my też do kon­tak­tu z redakcją — e-mail: info@pewnytato.pl, tel.: 883 156 188

Ustalenie ojcostwa. Od czego zacząć?

Jak ustal­ić ojcost­wo krok po kroku,

Ustal­e­nie ojcost­wa — pra­wo,

Wzo­ry pism pro­ce­sowych,

Ustal­e­nie ojcost­wa — testy DNA

.

badanie na ustalenie ojcostwa

REKLAMA

.